Samen leren = samen sterker

Jij & ik is een peer learning/peer support methode. Peers zijn gelijken, leeftijdsgenoten, collega’s, medestudenten of -leerlingen. Peer support betekent een systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars door een ouderejaars leerling/student. Peers spreken dezelfde taal, zijn direct in hun communicatie, delen gemakkelijk ervaringen en zijn elkaars rolmodel. Peers komen elkaar zowel in de klas als buiten school/opleiding vaak tegen. Zij kennen de leefwereld en kunnen elkaar daardoor vaak sneller begrijpen en beter helpen. Dat is de kracht van peer learning. Voor zowel de docent als de leerling/student levert dat voordelen op. Jij & Ik heeft al op een groot aantal scholen in Nederland de methode succesvol geïmplementeerd.

 

Missie

Het is onze missie om het onderwijs voor iedereen meer toegankelijk en beter te maken.

Meer toegankelijk omdat leerlingen/studenten die een steuntje in de rug nodig hebben meer aandacht en begeleiding te geven, waardoor ze meer kans hebben op een diploma.
Beter omdat we docenten verder professionaliseren zodat zij nog beter in staat zijn om activerend, uitdagend en motiverend onderwijs te bieden.
Beter voor leerlingen/studenten doordat zij actief participeren in het onderwijs, studievaardigheden en 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen.

 

Visie

Wij maken het onderwijs toegankelijker en beter door:

  • Anderen in hun kracht te zetten: Wij maken docenten betere docenten. Leerlingen bieden we steun en stimulans tot verder ontwikkelen
  • Te verbinden: Wij stimuleren en faciliteren de onderlinge dialoog door ervaringen, kennis en kunde met elkaar te delen. Scholen vormen zo een leergemeenschap.
  • Goed te zijn: Wij zijn goed in ons vak. Wij weten waar het over hebben en bieden kwaliteit. Onze onderwijsmaterialen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en worden jaarlijks geüpdatet. Wij willen waarde toevoegen.

 

Jij & ik is verbonden aan het onderwijs- en adviesbureau Meesterschap