van basisschool naar vo


Voor veel leerlingen is het een grote stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Alles is nieuw: het schoolgebouw, de docenten, de leerlingen, de schoolregels. Het is fijn als er dan een ouderejaars is die de brugklasser wegwijs maakt op school. Iemand die ze een beetje kennen en aan wie ze wat kunnen vragen. Ook als leerlingen al langer op school zijn, kan er ondersteuningsbehoefte ontstaan. Bijvoorbeeld bij het plannen van het huiswerk, maken van opdrachten, extra uitleg voor een vak. De vraag komt vaak van de leerling zelf, de docent of de ouders en is meestal tijdelijk.

 

voordelen Jij & ik (dezelfde tekst als onder ‘samen leren = samen sterker’)

De hele school/opleiding plukt er de vruchten van als peer learning is ingebed in het schoolsysteem.

Wat levert peer learning de school op?

 • Beter inzicht in wat er speelt bij de leerlingen/studenten
 • Brugklassers/eerste jaars/nieuwkomers worden sneller wegwijs gemaakt
 • Achterstanden worden in een vroegtijdig stadium voorkomen
 • Minder vroegtijdige uitval (vsv)
 • Betere leeropbrengsten en studiesucces
 • Betere voorbereiding en betere resultaten op het vervolgonderwijs
 • Een veilig en sociaal leef- en leerklimaat
 • Een positief imago
 • Peer learning laat positieve netwerken ontstaan en daarmee wordt de betrokkenheid bij de school/opleiding vergroot
 • De school, als lerende organisatie, leert van de feedback van de leerlingen/studenten die bij peer learning betrokken zijn
 • Steun bij aspecten van passend onderwijs

 

Wat levert peer learning de docent (en mentor) op?

 • ondersteuning bij het uitvoeren van taken
 • meer mogelijkheden om te differentiëren
 • Betrokkenheid van excellente leerlingen door de extra uitdaging
 • Onderling begrip en cohesie in de klas
 • Hulp bij ondersteuning van zwakke leerling/student

 

Wat levert peer learning de peer op?

 • Betere metacognitieve vaardigheden en daarmee een grotere kans op goede resultaten bij het (vervolg-)onderwijs
 • Ontwikkelen van de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden
 • Zelfvertrouwen en aanzien
 • Een gepersonaliseerd Jij & Ik certificaat met daarop een overzicht van specifiek ontwikkelde competenties
 • Meer zicht op de eigen talenten

 

Wat levert peer learning de gecoachte leerling/student op?

 • Een goede start op de nieuwe school/opleiding
 • Een veilig gevoel dankzij de contacten met ouderejaars leerlingen/studiegenoten
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen
 • Extra individuele aandacht en uitleg bij ingewikkelde studietaken
 • Betere studievaardigheden zoals plannen en zelfdiscipline
 • Steun bij de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied, met ouderejaars leerlingen/studiegenoten als rolmodel

 

De ‘peer rollen’


Er bestaan 3 peer rollen:

 • Peer leader: begeleidt brugklassers, maakt ze wegwijs op school en vormt een extra paar oren, ogen en handen van de brugklasmentor.
 • Peer tutor: geeft individuele leerlingen extra ondersteuning bij een specifiek vak. Het gaat dan om huiswerkbegeleiding, bijspijkeren of voorbereiding op toetsen, presentaties of projecten.
 • Peer buddy: begeleidt individuele leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dat kunnen leerlingen zijn met sociale of emotionele (gedrags)problemen, leerlingen met leerbeperkingen zoals dyslexie, leerlingen die net verhuisd zijn of nog niet zo lang in Nederland wonen.

Geïnteresseerd? Meer weten? Neem contact op via postvoor@jij-ik.org