van basisschool naar voortgezet onderwijs


Voor leerlingen die van de basisschool naar een praktijkschool gaan is de overgang groot. Hier kan Jij & ik iets in betekenen. Voor de docent is het prettig als hij een paar extra ‘oren, ogen en handen’ heeft, die hem kunnen ondersteunen tijdens en buiten de lessen. Hij/zij kan dan zijn/haar aandacht spreiden over de verschillende leerlingen. Bovendien vormt peer learning een leermiddel om de gevraagde competenties uit het curriculum te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: zo wordt een sollicitatiebrief voor Nederlands schrijven ineens echt omdat je solliciteert op een peer tutor rol.

 

Voordelen Jij & ik

De hele school/opleiding plukt er de vruchten van als peer learning is ingebed in het schoolsysteem.

Wat levert peer learning de school op?

 • Beter inzicht in wat er speelt bij de leerlingen/studenten
 • Brugklassers/eerste jaars/nieuwkomers worden sneller wegwijs gemaakt
 • Achterstanden worden in een vroegtijdig stadium voorkomen
 • Minder vroegtijdige uitval (vsv)
 • Betere leeropbrengsten en studiesucces
 • Betere voorbereiding en betere resultaten op het vervolgonderwijs
 • Een veilig en sociaal leef- en leerklimaat
 • Een positief imago
 • Peer learning laat positieve netwerken ontstaan en daarmee wordt de betrokkenheid bij de school/opleiding vergroot
 • De school, als lerende organisatie, leert van de feedback van de leerlingen/studenten die bij peer learning betrokken zijn
 • Steun bij aspecten van passend onderwijs

 

Wat levert peer learning de docent (en mentor) op?

 • ondersteuning bij het uitvoeren van taken
 • meer mogelijkheden om te differentiëren
 • Betrokkenheid van excellente leerlingen door de extra uitdaging
 • Onderling begrip en cohesie in de klas
 • Hulp bij ondersteuning van zwakke leerling/student

 

Wat levert peer learning de peer op?

 • Betere metacognitieve vaardigheden en daarmee een grotere kans op goede resultaten bij het (vervolg-)onderwijs
 • Ontwikkelen van de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden
 • Zelfvertrouwen en aanzien
 • Een gepersonaliseerd Jij & Ik certificaat met daarop een overzicht van specifiek ontwikkelde competenties
 • Meer zicht op de eigen talenten

 

Wat levert peer learning de gecoachte leerling/student op?

 • Een goede start op de nieuwe school/opleiding
 • Een veilig gevoel dankzij de contacten met ouderejaars leerlingen/studiegenoten
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen
 • Extra individuele aandacht en uitleg bij ingewikkelde studietaken
 • Betere studievaardigheden zoals plannen en zelfdiscipline
 • Steun bij de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied, met ouderejaars leerlingen/studiegenoten als rolmodel

 

De ‘peer rollen’

Binnen het praktijkonderwijs zijn er 3 peer rollen:

 • Praktijk/avo-vak; bij deze rol begeleidt de leerling de andere leerling bij een bepaald vak
 • Pleinwacht; bij deze rol ondersteunt de leerling de docent als pleinwacht
 • Zelfstandig reizen; bij deze rol begeleidt de leerling een andere leerling van en naar school, totdat de begeleide leerling het zelf kan.

Geïnteresseerd? Meer weten? Neem contact op via postvoor@jij-ik.org