van vo naar mbo


De meeste leerlingen van het vmbo gaan naar het mbo. Deze opleidingen sluiten in theorie goed op elkaar aan. In praktijk is dat helaas vaak niet het geval. Op het mbo wordt ineens heel veel zelfstandigheid geëist en moet de leerling keuzes maken die hij in zijn POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) en PAP (persoonlijk activiteitenplan) vastlegt. Ruim een kwart van de studenten verlaat het mbo zonder diploma. De helft hiervan valt al uit in het eerste jaar. Voor een groot deel zijn dat niet westerse allochtone studenten. Reden te meer om ouderejaars studenten in te zetten om extra ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld bij het zelfstandig leren, maken van studieopdrachten, extra uitleg voor een vak of voorbereiding op een stage. Het thuis voelen op de opleiding blijkt ook van doorslaggevend belang te zijn, een taak die een ouderejaars goed op zich kan nemen. De vraag hiernaar komt vaak van de leerling zelf, de docent of de ouders en is meestal tijdelijk.

Jij & ik kan op verschillende manieren helpen om de aansluiting tussen vo naar mbo te verbeteren. Zo kan er al bij het orienteren op een mbo-studie gebruik gemaakt worden van een peer. Denk bijvoorbeeld aan een dagje meelopen op een mbo-stage door een scholier. Of een mbo-student die voorlichting geeft op een school in het voortgezet onderwijs.

 

voordelen Jij & ik

De hele school/opleiding plukt er de vruchten van als peer learning is ingebed in het schoolsysteem.

Wat levert peer learning de school op?

 • Beter inzicht in wat er speelt bij de leerlingen/studenten
 • Brugklassers/eerste jaars/nieuwkomers worden sneller wegwijs gemaakt
 • Achterstanden worden in een vroegtijdig stadium voorkomen
 • Minder vroegtijdige uitval (vsv)
 • Betere leeropbrengsten en studiesucces
 • Betere voorbereiding en betere resultaten op het vervolgonderwijs
 • Een veilig en sociaal leef- en leerklimaat
 • Een positief imago
 • Peer learning laat positieve netwerken ontstaan en daarmee wordt de betrokkenheid bij de school/opleiding vergroot
 • De school, als lerende organisatie, leert van de feedback van de leerlingen/studenten die bij peer learning betrokken zijn
 • Steun bij aspecten van passend onderwijs

 

Wat levert peer learning de docent (en mentor) op?

 • ondersteuning bij het uitvoeren van taken
 • meer mogelijkheden om te differentiëren
 • Betrokkenheid van excellente leerlingen door de extra uitdaging
 • Onderling begrip en cohesie in de klas
 • Hulp bij ondersteuning van zwakke leerling/student

 

Wat levert peer learning de peer op?

 • Betere metacognitieve vaardigheden en daarmee een grotere kans op goede resultaten bij het (vervolg-)onderwijs
 • Ontwikkelen van de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden
 • Zelfvertrouwen en aanzien
 • Een gepersonaliseerd Jij & Ik certificaat met daarop een overzicht van specifiek ontwikkelde competenties
 • Meer zicht op de eigen talenten

 

Wat levert peer learning de gecoachte leerling/student op?

 • Een goede start op de nieuwe school/opleiding
 • Een veilig gevoel dankzij de contacten met ouderejaars leerlingen/studiegenoten
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen
 • Extra individuele aandacht en uitleg bij ingewikkelde studietaken
 • Betere studievaardigheden zoals plannen en zelfdiscipline
 • Steun bij de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied, met ouderejaars leerlingen/studiegenoten als rolmodel

 

De ‘peer rollen’

Er bestaan twee peer rollen:

 • Peer tutor: helpt zwakkere leerlingen hun studieprestaties te verbeteren en bereidt voor op toetsen en presentaties
 • Peer buddy: is een persoonlijk aanspreekpunt, ondersteunt bij studieopdrachten, begeleidt in stages, steunt leerlingen met een rugzakje, begeleidt vmbo’ers tijdens een ‘buddy-stage’ en ontzorgt deels de zorgcoördinator.

Interesseerd? Meer weten? Neem contact op: postvoor@jij-ik.org