van mbo of vo naar hbo


De overgang van het mbo of vo naar het hbo is voor veel jongeren een behoorlijke stap. Zo valt gemiddeld 17% jaar (Onderwijsinspectie 2012) uit tijdens het eerste jaar in het hbo. De uitval is het hoogst onder mbo‘ers die doorstromen. Juist de overgangsmomenten in het onderwijs blijken uitval te veroorzaken.

Het inzetten van peer support/peer learning helpt bij de overgang!

Uit eerder onderzoek naar het effect van peer learning is gebleken dat 63% van de studenten die een peer tutor hadden, aanmerkelijk vooruit gingen als het gaat om de studieresultaten. De vraag naar ondersteuning ontstaat vaak op verzoek van de student zelf, de docent of de ouders en is meestal tijdelijk.

 

voordelen Jij & ik

De hele school/opleiding plukt er de vruchten van als peer learning is ingebed in het schoolsysteem.

Wat levert peer learning de school op?

 • Beter inzicht in wat er speelt bij de leerlingen/studenten
 • Brugklassers/eerste jaars/nieuwkomers worden sneller wegwijs gemaakt
 • Achterstanden worden in een vroegtijdig stadium voorkomen
 • Minder vroegtijdige uitval (vsv)
 • Betere leeropbrengsten en studiesucces
 • Betere voorbereiding en betere resultaten op het vervolgonderwijs
 • Een veilig en sociaal leef- en leerklimaat
 • Een positief imago
 • Peer learning laat positieve netwerken ontstaan en daarmee wordt de betrokkenheid bij de school/opleiding vergroot
 • De school, als lerende organisatie, leert van de feedback van de leerlingen/studenten die bij peer learning betrokken zijn
 • Steun bij aspecten van passend onderwijs

 

Wat levert peer learning de docent (en mentor) op?

 • ondersteuning bij het uitvoeren van taken
 • meer mogelijkheden om te differentiëren
 • Betrokkenheid van excellente leerlingen door de extra uitdaging
 • Onderling begrip en cohesie in de klas
 • Hulp bij ondersteuning van zwakke leerling/student

 

Wat levert peer learning de peer op?

 • Betere metacognitieve vaardigheden en daarmee een grotere kans op goede resultaten bij het (vervolg-)onderwijs
 • Ontwikkelen van de 21ste -eeuwse vaardigheden zoals sociale en communicatieve vaardigheden
 • Zelfvertrouwen en aanzien
 • Een gepersonaliseerd Jij & Ik certificaat met daarop een overzicht van specifiek ontwikkelde competenties
 • Meer zicht op de eigen talenten

 

Wat levert peer learning de gecoachte leerling/student op?

 • Een goede start op de nieuwe school/opleiding
 • Een veilig gevoel dankzij de contacten met ouderejaars leerlingen/studiegenoten
 • Persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen
 • Extra individuele aandacht en uitleg bij ingewikkelde studietaken
 • Betere studievaardigheden zoals plannen en zelfdiscipline
 • Steun bij de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied, met ouderejaars leerlingen/studiegenoten als rolmodel

 

De peer rol die past binnen het HBO is de peer mentor. Deze fungeert als een persoonlijk aanspreekpunt en zorgt dat medestudenten snel wegwijs raken op de opleiding en ondersteunt ze met studeren binnen het hbo.

Geïnteresseerd? Meer weten? Neem contact op via postvoor@jij-ik.org