Peer learning

Peer learning of peer support is een (internationaal) erkende methode waar in diverse landen al jarenlang succesvol mee wordt gewerkt. Peer learning is niets nieuws en bestaat bij ons ook al lang in de zorg, bij verenigingen en in het basisonderwijs. Wellicht past u op school al vormen van peer learning toe, waarbij leerlingen elkaar ondersteunen. Wij geloven dat peer learning nog veel meer kan toevoegen. Als het systematisch en structureel wordt ingebed in het schoolsysteem levert dat een meervoudige opbrengst op voor de school, de leerlingen en de docenten.

Wij hebben peer learning op zo’n vijftig scholen voor voortgezet, middelbaar en hoger beroepsonderwijs geïmplementeerd. Peer learning draagt bij aan een positief leer- en leefklimaat op school. Er ontstaat een leergemeenschap met jongeren die voor elkaar zorgen. De ideale situatie is dat elke ouderejaars een jongerejaars onder zijn hoede heeft. Zo ontstaan er interne positieve sociale netwerken.

 

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de praktijkervaring met peer learning. Een aantal van de uitkomsten:

 • Terugdringen van voortijdig schoolverlaten
 • Schuchtere en onzekere leerlingen hebben veel baat bij de steun van vooral peer leaders
 • Eerstejaars hebben veel behoefte aan informatie van peer leaders, over hoe ze met de docenten om moeten gaan
 • Leerlingen die vroeg een achterstand oplopen zijn blij met een peer tutor
 • Leerlingen die conflictueus gedrag vertonen, hebben baat bij een peer buddy, die ook kan bemiddelen naar docenten (ervaringen op vmbo en ROC’s)
 • Leerlingen die persoonlijke problemen hebben (ruzies thuis, zwangerschap, eerwraakdreiging) hebben veel steun aan een peer buddy (ervaringen op ROC’s)
 • Leerlingen met een autistische stoornis worden niet meer gepest dankzij een peer buddy
 • Peer learning is niet nieuw en internationaal. Peer learning vormt een vast onderdeel van het onderwijs in verschillende landen zoals Engeland, Nieuw-Zeeland, Australië en de VS.

Voor wie is Jij & ik bedoeld?

Peer learning is voor elke eerstejaars leerling/student van het vo/mbo/hbo geschikt. Specifiek is de methode inzetbaar voor jongeren met:

 • sociaal emotionele problemen
 • beperkingen en/of andere problemen
 • achterstanden en/of studieproblemen
 • motivatieproblemen en jongeren uit sociaal zwakkere milieus

 Register Leraar