Ik ben student

Misschien herinner je je nog de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs? De overgang van het vo naar het mbo of hbo is net zo'n behoorlijke stap. Zo valt gemiddeld 17% jaar (Onderwijsinspectie 2012) uit tijdens het eerste jaar in het hbo.  Juist de overgangsmomenten in het onderwijs blijken uitval te veroorzaken.

Uit eerder onderzoek naar het effect van peer learning is gebleken dat 63% van de studenten die een peer tutor hadden, aanmerkelijk vooruit gingen als het gaat om de studieresultaten. De vraag naar ondersteuning ontstaat vaak op verzoek van de student zelf, de docent of de ouders en is meestal tijdelijk.

Jij & ik is een peer learning methode. Peers zijn gelijken, leeftijdsgenoten, collega’s, medestudenten of -leerlingen. Jij en Ik dus.

Peer learning betekent dat je een medestudent die meestal iets jonger is dan jij begeleidt op de opleiding. Je maakt hem/haar bijvoorbeeld wegwijs op de opleiding, bent zijn maatje of geeft hem bijles in een vak/module/project waar jij goed in bent.  Of je helpt hem met zijn studievaardigheden zodat hij beter kan plannen en studeren. Jij bent immers ervaren. Dus wie kan er beter uitleggen hoe het eraan toe gaat op de opleiding dan jij? Veel studenten ervaren het dat het fijn en leuk is om ook iets voor een ander te kunnen betekenen.  Het mooie is dat jij als begeleider daar ook veel van leert! Je ontwikkelt studievaardigheden waardoor je ook weer sneller en beter gaat leren. En je leert belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden die je nodig hebt als je verder gaat studeren of werken. Dat staat dus goed op je cv!

Meer weten over de methode?