Het aanbod

Jij & ik is een krachtige methode die systematische en structurele begeleiding van een jongerejaars leerling door een ouderejaars leerling biedt.

Om te kunnen starten, volgen de betrokken docenten/mentoren/coördinatoren de training tot docentcoach van Jij & ik. Als geaccrediteerde training ontvangen zij hiervoor punten uit het Register Leraar. Wanneer uw docenten getraind zijn, kunnen zij vervolgens de leerlingen/studenten in hun peerrol begeleiden. 

Jij & ik traint vervolgens de leerlingen in hun 'peer rol'. Mocht een school deze leerlingtraining zelf willen verzorgen, dan kan Jij & ik een docent hiervoor opleiden. Dit opleiden gebeurt grotendeels 'on-the-job' gecombineerd met individuele coaching.

Voor het duurzaam implementeren van de methode is het belangrijk dat er vanuit school een plan van aanpak wordt opgesteld. Op die manier zorgt u voor een goede inbedding in uw school. Wij begeleiden u graag in dit implementatietraject.

Mocht u nog aanvullende vragen hebben, mail ons dan via postvoor@jij-ik.org

Download hier het huidige aanbod